תקנון האתר

כללי

 1. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
 2. האתר משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים ע”י ציבור הגולשים (להלן “החנות”).
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות הזאת. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת זירו קרבון מוביליטי י.ב.ש בע”מ (להלן “החברה”) לכל דבר ועניין ולכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 4. הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ”י תקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 5. החברה מתוקף מעמדה כמנהלת ובעלת האתר, רשאית למנוע ממך לרכוש מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
  • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם.
  • אם הפרת תנאי מהסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה, או מי מטעמה.
  • אם נמנעת בעבר שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר החברה.
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • אם טרם הגיעו חומרי הגלם לשטח ישראל ולא ניתן היה לספק את המוצרים בזמן.

אודות המכירה והמוצרים:

 1. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים בחנות האינטרנטית של החברה, בדרך נוחה ובמחירים אטרקטיביים ונותנת אחריות מלאה בת שנה אחת למוצריה.
 2. ניתן לקבל פרטים אודות המוצר באתר, או ליצור קשר בטלפון או במייל כפי שמפורסם באתר החברה לקבלת פרטים נוספים.
 3. כדי לבצע הזמנה של המוצר, יש לבחור תחילה את המוצר המבוקש ולאחר מכן לבצע את תהליך הרכישה כמוצג באתר החברה. 
 4. חשוב לקרא את כל המידע הקיים לגבי המוצר באתר בטרם רכישתו.
 5. לצורך רכישת המוצר באתר החברה יש להזין פרטים אישיים כגון: שם ושם משפחה, כתובת לקבלת המוצר, כתובת מייל אלקטרונית, מס’ טלפון נייד ופרטי אשראי מלאים.
 6. רכישת המוצר תעשה באמצעות כרטיס אשראי המכובד בישראל.
 7. . הזמנת המוצר תחייב את החברה, אך ורק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי של הלקוח לעסקה ובמידה והחברה לא הודיעה על אי כיבוד ההזמנה על ידה.
 8.  זמן אספקת המוצר עפ”י התנאים הרשומים באתר החברה.
 9.  כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 10. מיד לאחר ביצוע פעולת הרכישה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה, כי הפעולה אושרה, במייל ו/או במספר הנייד כפי שרשמתם, תוך שלשה ימי עסקים.
 11. חשוב להבהיר כי ההרשמה באתר החברה מהווה אישור של מבצע הפעולה ואישור ביצוע הפעולה להיכלל גם ברשימת הלקוחות של החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה.

ביטול רכישות:

 1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית וכל עוד לא נעשה בו כל שימוש. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח ע”י הלקוח בדואר אלקטרוני או במספר הטלפון כפי שרשום באתר החברה.
 2. א ניתן לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, עפ”י חוק הגנת הצרכן התשמ”א – (להל”ן: “חוק הגנת הצרכן”) החוק קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי.
 3.  סכום הזיכוי המקסימאלי יהיה הזיכוי אותו שולם עבור המוצר ועפ”י תנאי “חוק הגנת הצרכן”.                                                              החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי, בגין נזק עקיף בגין איחור, טעות במוצר, אובדן זמן וכו’.
 4. הזיכוי הכספי, או ההחזר הכספי, או אישור זיכוי לחברת האשראי, יתקבל תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ע”י הלקוח במחסן החברה, בכפוף לתנאים המחייבים להחזר המוצר עפ”י תקנון האתר.
 5. אם בחר הלקוח שלא לקבל את המוצר באמצעות שליח של החברה שהגיע לביתו, הוא יחויב בעלות דמי המשלוח (בסך 50 ₪) וזאת למרות שהחברה מצהירה שעלות דמי המשלוח לבית הלקוח הם על חשבון החברה.
 6.  אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסן החברה על ידי הלקוח.                                    מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 7.  לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו. 

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.              
 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר
 3. במקרה של כח עליון פעולת מלחמה איבה טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 5. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

שיטת המכירה באתר החברה:

 1. מכירה רגילה – מכירת המוצרים במחיר קבוע מראש כפי שמפורסם באתר.
 2. הגולש בוחר את המוצר ממגוון הסוגים המוצגים באתר ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות האתר (חשוב לעיין בפרטי המוצר ובכל המידע הקיים באתר, בטרם ביצוע הקנייה.)
 3. ניתן לרכוש את המוצרים 24 שעות ביממה באתר.

אספקת והובלת המוצרים לבית הלקוח: 

 1. שימו לב! באחריות הלקוח לבדוק בעת קבלת המוצר ע”י השליח לביתו את התאמת המוצר ושלמותו עפ”י ההזמנה ועפ”י המפרט הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
 2.  לא יתקבלו שום תלונות לגבי התאמת המוצר/ הצבע/ הגודל וכו’ לאחר ההתקנה והשימוש בו.
 3. ש לבדוק את שלמות המוצר בעת קבלתו. ובמידה וקיימת בעיה במוצר, יש להודיע לחברה באמצעות דואר אלקטרוני ויש לוודא קבלת ההודעה האלקטרונית בטלפון החברה. 
 4.  החברה תדאג לספק את המוצר לכתובת בית הלקוח כפי שהוקלדה בדף ההרשמה ע”י הלקוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה שעליו התחייבה החברה, אלא אם צוין אחרת וזאת בכפוף לתשלום המלא באמצעות כרטיס האשראי.
 5. במידה ולאחר שהלקוח אישר את העסקה והתקבל בביתו המוצר עפ”י תנאי החברה והחליט הלקוח להכחיש את העסקה בחברת האשראי ללא כל סיבה מוצדקת, יישא הלקוח בהוצאות דמי הביטול ואו הכחשת עסקה בסך 100 ₪.
 6. אחריות החברה למוצר (לרבות אך לא רק – בשל תיאור שגוי של המוצר) לא תעלה בשום מקרה על מחיר רכישתו.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:   

 1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, ונזקי טבע. שביתה אצל ספקים של שירותים, או סחורות הדרושים לייצור, ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה שאינה בשליטת החברה, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות, במקום הסמוך והמקובל וזאת בתאום מראש עם הלקוח
 2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים: יום א’-ה’ בין השעות 8:00 – 17:00. לא כולל שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח:

 1. אם בחר הלקוח שלא לקבל את המוצר באמצעות שליח של החברה שהגיע לביתו, הוא יחויב בעלות דמי המשלוח (בסך 50 ₪) וזאת למרות שהחברה מצהירה שעלות דמי המשלוח לבית הלקוח הם על חשבון החברה.
 2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות ו/או ממחסן החברה וזאת בתאום מראש עם החברה באשר למקום ומועד האיסוף.
 3. קוח אשר לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו, או יסרב לקבלו ללא כל סיבה מוצדקת והמוצר יחזור למחסני החברה, במידה וירצה הלקוח לקבל את המוצר בשנית בביתו, יחויב בדמי המשלוח בסך 50 ₪  כדי שהמוצר ישלח אליו שוב.

כללים נוספים:

 1. נהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי השימוש באתר והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי לא יעשה שנוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה או לאחר שהמכירה אושרה ושולמה במלואה.
 3. התמונות הכלליות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. התמונות של המוצר הן המחייבות את החברה בלבד.
 4.  החברה לא תהיה אחראית למוצר לאחר שהלקוח התקין את המוצר שלא עפ”י הנחיות החברה ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, עפ”י ההנחיות הכתובות שצורפו למוצר בעת קבלתו.
 6. הלקוח מתחייב לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות בטרם ישתמש במוצר. במידה ולא קיבל את הוראות השימוש והבטיחות, הלקוח יוריד את הקובץ מהאתר ויפעל אך ורק עפ”י ההנחיות הכתובות או יצור קשר עם החברה לקבל הוראות השימוש והבטיחות.
 7. מוצר המצריך התקנה, יעשה על ידי מתקין המורשה על ידי החברה. הותקן מוצר שלא באמצעות מתקין המורשה על ידי החברה, לא תהא החברה אחראית למוצר.
 8.  כל שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות השימוש אסור בהחלט.
 9. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר החברה לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
 10. ישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר החברה, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של הלקוח.

שירות לקוחות:

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות המוצר, כללי הבטיחות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל הנציגים מטעם החברה בדרכי הקשר המוצגים באתר.

נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה.

x

בנק לאומי
סניף 748
מס חש 32330060
חב' זירו קרבון מוביליטי י.ב.ש בע"מ.